Egļu cenas noteikšanas metodoloģija

Katras egles cena tiek noteikta, ņemot vērā divus rādītājus: egles garumu un kvalitātes atzīmi. 

Egles garums tiek noteikts kā tās augstākā vainaga zaru galu augstums no zemes, pieliecot tos pie egles stumbra.

Kvalitātes atzīme tiek noteikta pēc mūsu egļu nozares lietpratēju vērtējuma, 10 ballu skalā, kur 10 balles tiek piešķirtas "perfektai" eglei. Vairākums egļu saņem vērtējumu no 6 līdz 8 ballēm. 

Balstoties uz vērtējumu, eglēm garumā līdz 3m ir noteikta sekojošā egļu cena par metru:

Cena (EUR/m)
Kvalitātes atzīme Latvijas Egles Šķirnes Egles*
4 8.00 10.00
5 10.00 12.50
6 12.00 15.00
7 14.00 17.50
8 16.00 20.00
9 18.00 22.50
10 20.00 25.00

*Pie šķirnes eglēm pieskaitāmas visas egļu šķirnes, kuras nav Latvijas Egle (Sudrabegle, Serbijas egle, Vienkrāsas baltegle, Freizrea baltegle)

Piemēram, 2.00m garas Latvijas egles ar kvalitātes atzīmi 7 cena ir 2*14.00EUR = 28.00 EUR.